Justerad 991116 - 150720

Den rätta vägen

Vilken är den rätta vägen?

Vad är det som säger att just min tro är den enda rätta? I vårt land finns idag många nya religioner. Många människor med ett annat sätt att tro visar sig ha en mera genomtänkt övertygelse.

Vi som tror på det gamla traditionella sättet, på det sätt som vi har lärt oss från barndomen, vi vet inte hur vi ska ställa oss till de som sprider nya tankar, de som visar på andra sätt att uppleva det som ligger utanför det vanliga jordbundna livet. Är det inte så att i det "kristna" västerlandet är många av oss inte riktigt säkra på vad detta med kristen tro egentligen är.

När jag möter någon som vill få mig att i ord uttrycka vad som är så speciellt med den kristna tron har jag svårt att hitta svar. Och jag vet att jag inte är ensam. Många av oss som i åratal gått i gudstjänster upplever att vi inte kan svara, vi har ingenting att säga, vi hittar inga ord att formulera vad det är som är den innersta kärnan i att vara kristen. Vi behöver tänka efter vad vi står för i vår kristna tro, jobba med vår tro så att den blir en verklig övertygelse.

Många religioner ger andliga upplevelser, men gemenskap med en personlig Gud får vi bara genom Jesus Kristus. Många religioner lär oss hur vi ska leva tillsammans med andra människor, men befrielse från skuld och kraft till ett nytt sätt att leva, det kan vi bara få genom Jesus Kristus, Frälsaren.

Jesus sade: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Vad betyder detta?
Man kan se två möjligheter:
Den ena att han misstog sig eller blev feltolkad.
Den andra är att han var den han sade sig vara, Guds son.

Jesus är inte bara en vägvisare mot Gud.

Jesus är VÄGEN.

(efter Peter Halldorf)

Bidrag av Ingegerd Ivarsson till församlingens sida TORNUGGLESIDAN i annonsbladet MellanLjusningen juni-98, skrivet 980610

waveline
Pastoratet där jag tjänstgjort. ||  Böcker om att leva tillsammans || Läsvärda artiklar ||  Index
waveline


Sidan gjord av Ingegerd