2 ljusDagbokstext

NOVEMBER 2016


November är en grå månad.
Men vi tänder ljus och har flera dagar att fira.
Ljus i mörkret!

2 ljus


Tisdag 1 november
Grå och blöt går november in – duggregn på morgonen.
Var ut i regnet och handlade mat.
Lekte med teman på PSP hela eftermiddagen, både svart-vitt och fönster skulle illustreras,
Ett teveprogram om att flytta in i ett gammalt hus som gått i släkten var intressant.
Ragnar skickade foto som han fått som tagits av en kille som bodde på Tallbacken som barn. Han var vittne till då de eldade upp vårt barndomshem år 1960. Intressant och nostalgiskt!

Onsdag 2 november
så är den här – snön som var förutsagd.
Var upp till sjukhuset på årskontroll. Det flög enstaka snöflingor i luften då jag gick dit upp men det blir inget annat än blött på marken. Men det ligger lite vitt på tak och gräsmattor sedan natten.
Alla värden är bra - möjligen är blodtrycket lite lågt. Jag är 4 cm kortare än förra mätningen 2012. Förstår varför jag tycker det är svårare att nå upp till de högsta hyllorna etc Tyvärr var vikten drygt ett kilo högre än senast i maj Det är väl därför jag tycker det är tyngre att gå än tidigare. Jag märker att denna lilla viktuppgång påverkar mina promenader. Min nyårföresats att inte gå upp under året höll alltså inte hela året.
Jag fick också influensavaccin.
Gudstjänstgruppen samlades på kvällen kring texterna på söndagen före domsöndagen. Jag ska läsa kyrkobönen, tänka på vår värld och omvärld, svårigheterna i världen, förlora inte modet!
I texten från Jesaja påpekas hur jorden nöts ut.

Fredag 4 november
Denna dag var jag trög, hade ont i benen, besvär med yrsel, fingrarna ovanligt besvärliga. När jag var och handlade mat hade jag svårigheter då jag skulle föra över mina matvaror från bandet till min kasse.
Ringde Lasse och gratulerade på 83-årsdagen. Han kan nästan inte utan hjälp numera.
På kvällen var det teater i kyrkan, Martin Luther. Ett skådespel där Martin Luthers rädsla för döden uttrycktes genom dansande djävlar och vi fick följa honom genom livet som munk och kampen mot avarterna av kyrkans verksamhet, avlatsbreven. Hans allians med fursten, hans liv som forskare, översättare, samarbetet med Melanchton, hans liv sedan han blivit bannlyst och gift sig med den förrymda nunnan Käthe och hans död. De visade honom med en luta och då hoppades jag att vi skulle få höra en av hans psalmer. T.ex. 345 Var man må nu väl glädja sig. Men så blev det inte.
När vi kom ut ur kyrkan var kyrkogården så vacker med alla de tända ljusen på gravarna

Lördag 5 november
Världen är fylld av hat och splittring, alla krafter som försöker motverka är välkomna
Så sätts temat för betydelsen av att katolska kyrkan har närmat sig den protestantiska.
Det var intressant med kommentarer till utsändningen av den mässa på Alla helgons dag som återutsändes från påvens besök i Sverige. De olika momenten i mässan blev förklarade.
Katerina berättar i ett e-brev att i Tjeckien är den folkliga traditionen att man tänder ljus för de bortgångna för att man kan möta dem i ljusets sken.

Söndag 6 november
Ett orört lager av vitt låg på söndagmorgonen. När jag gick till kyrkan hade man plogat trottaren utmed stora vägen men ett tunt lätt snölager hade kommit ovanpå. Snön är lätt och mycket luftig.
Kyrkoherden hade fått rycka in för den ordinarie predikanten ligger på sjukhus.
Han avlutade sin predikan med dessa ord: Det som gör livet värt att leva, det är tron på Jesus Kristus.
Det är ord att leva vidare på.
Annars tog han bl.a. upp teaterförställningen i fredags kväll om Martin Luthers liv. Avsnitt som han särskilt ville framhålla var t.ex. hur man åskådliggjorde Martin Luthers förklaring till fjärde bönen i Fader vår: Giv oss idag vårt dagliga bröd.
Episteltexten idag är helt fantastisk. Paulus ord om de dödas uppståndelse: Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.

Tisdag 8 november
Mina städare som också denna gång ska tvätta mina fönster kom efter nio och var klara halv elva. De var två som tog fönstren och en som tog golv och annan veckotädning. Det gick bra med fönstern trots minusgrader.
På torget har en stor gran kommit på plats. Den ska bli klädd som julgran till första söndagen i advent. Jag minns hur förtjust Roland brukade bli då granen kommeit på plats. Han gick gill föntret och kollade varje morgon.
En god soppa på karljohansvamp, lök mm kokade jag till mig som middag.
På kvällen var det medarbetarmöte på RK. Det var frivilliga från väntjänsten i Järvsö och Marita från språkkafeet som berättade från sitt arbete, kassören rapporterade om kassan och det var en information om hur swish fungerar. Styrelsen har ännu inte beslutat om att installera denna tjänst men många skulle bli förtjusta om det blir så.

Onsdag 9 bovember
Det snöar för fullt då dagen gryr.
Stor upphetsning kring det amerikanska presidentvalet. Överallt slår missnöjetendenser igenom. Sverigedemokraterna i Sverige, brexit i England, och nu Trump i USA.
Pulsade genom tjocka lager av lätt snö ner till församlingshuset för sopplunch och bibelstudium. Idag hade de gjort ärtsoppa och pannkaka. Kanske inte det bästa för min mage.
I Josuaboken samtalade vi kring kapitel 6 och 7. Vad kan vi nutida ta för lärdom? Tron övervinner allt. Jerikos murar kan uppfattas som de hinder vi har på vägen att nå det mål Gud har satt upp och som vi är kallade att genomföra.
I kapitel 7 berättas att israeliternas trupper misslyckades för att de inte lyssnade till Gud utan gick till anfall direkt. Om vi ber till Gud innan vi handlar kanske vi handlar mera eftertänkt.
När jag gick hem hade de större trottoarerna plogats. När jag kom från gångvägen som går till Församlingsgården upp till stora vägen var det en snövall i vägen Men det kom en ängel i form av en observant flicka som hjälpte rollatorn och mej igenom!

Fredag 11 november
Kall morgon - minus 10 grader. Solsken och klar himmel
Var på det lokala bankkontoret där en tjänsteman håller på att föra över mina tillgodohavanden från Nordea till Handelsbanken. Säger upp kontot på Nordea i och med novembers utgång. Har skrivit på en massa papper. Jag ska få nya bankkonton i Handelsbanken från december. Skönt att jag ska få tillgång till ett lokalt bankkontor igen! Är lite vimsig men har en minneslapp vad jag behöver göra nu och vad jag ska göra i december.

Lördag 12 november
klar himmel och minus 13 grader
Gick till bokhandeln och bytte cirkelbok på knaggliga men grusade trottoarer med isknölar som jag halkade fram på. Det är roligt att solen lyser men den står så lågt att det kan vara svårt att se om det kommer bilar då jag ska korsa en gata. Jag bvlir bländad!
Lämpligt väder för att frosta av frysen. Detta har varit av behov länge. Så jag satte igång och det blev gjort.
Den klara nästan fulla månen står på den svarta kvällshimlen. Jag försöker formulera en bön till kyrkan i morgon.

Söndag 13 november
Ett molntäcke på himlen. Kallt minus 10. Kalldimma över älven och runt kyrkan.
Jag läste min egen nyskrivna bön, inspirerad bl.a. av dagens texter, av den gångna veckans händelser i världen, av Magnus Malms bok "Som om Gud inte finns"
Tack gode Gud för kyrkan, för att jag fått vanan att gå dit och för vännerna där!
Jag var inte rätt klädd för den genomträngande dimman men det tar ju inte mer än drygt en kvart i min takt trots att jag är bunden till rollatorn så jag kom in i värmen ganska fort.

Tisdag 15 november
Gråväder – plusgrader. När jag gick för att handla regnade det och det blev verkligen ösregn så jag blev ganska blöt och fick hänga mössa och vantar på tork och byta blus och sätta tidningspapper i skorna. Dimman sänkte sej över Ljusdal på kvällen.

Onsdag 16 november
Himlen är klar och månen är fortfarande stor i väster, Den är lite oval, det syns att är i avtagande efter supermånen häromnatten. Den ska gå ner klockan 9.57. I öster brinner soluppgången. Solen ska gå upp 8.07 Men en molnbank ser ut att stiga upp i sydväst.
När det blev ljust kunde man se hur de kala björkarna hade blivit klädda i rimfrost. Temperaturen sjunker.
Var på sopplunch – Carina från kommunen berättade om invandrarverksamheten och asylarbetet. Det är många som är beroende av detta.

Lördag 19 november
Reste med x-tåget kl 8.10 till Bollnäs för KD extrastämma. Det var tack vare att det var förlagt till Bollnäs på tågavstånd som jag kunde resa  när nu Lars inte ville åka. Men det är ett bekymmer för lokalföreningen att Lars som är ordförande är så passiv. Jag hade egentligen inte alls tänkt övergå från att vara en passiv medlem till att bli sekreterare och hoppas att vi kan ta itu med det på ett bra sätt
Kände mej väl mottagen av Leif (distr. sekt.) Rosalie (distr.ordf.) Ingemar (mycket aktiv medlem från Hofors) och Kjell från Hudiksvallsavdelningen som jag hoppas kunna löcka till vårt årsmöte i februari
Det allra mesta av vad som förhandlades undwer stämman tolkades till teckenspråk av två skickliga tolkar som alternerade.
Mötet antog ett yttrande från Lili André om analys för hur valfonden ska användas.
Ingemar Kalén gick igenom det aktuella läget för regionfrågan.
Föredrag av rikdagmannen Larry Söder från Halland som är partiets skattepolitiska talesman. Han är speciellt intresserad av företagfrågor. Han satte följande rubrik " Sveriges utmaningar" Vad är det strukturella problemet? Han tog upp att utvecklingen i Svrige går åt fel håll, frågan om vinster i välfärden, vi vill ha kvalitet. Han ansåg att det har varit och är ett systemfel i handläggningen av asylärenden. Man borde redan vid första registreringen ha fått med yrkesskunskap och utbildning, inte då den asylsökande blivit antagen efter två års väntan. Här förloras två är i det svenska systemat att ta emot dessa medmänniskor.
KD vill driva frågan om introduktionsanställning med 75% lön -- den återstående delen av den avtalsenliga lönen ska täcka internutbildning inom arbetsplatsen.

Söndag 20 november
Promenad till kyrkan på mestadels hyggligt sandade gator, Ett tunt lager av is på Kyrksjön. Gästpredikant Hans Waichbrodt från OAS-rörelsen, en dynamisk person som gav mig associationer till tidigare religiösa upplevelser för kanske fyrtio år sedan.
Jan Anders ringde – han flyttar träffen på onsdag kväll till nästa onsdag. Han har blivit sjuk. Jag ringde runt och meddelande de övriga i gruppen.
För mej var det bra eftersom mina döttrar ska komma onsdag kväll.
Måndag 21 november
Byta lakan, tvätt, bakade mjuk pepparkaka. Diakonen Lena kom på besök med en blomma och vi hade en pratstund. Bl.a. om Jan Anders sjukdom. Han är ju arbetsnarkoman och har svårt att acceptera att han blivit sjuk.

Tisdag 22 november
Vaknar med "Guds son en gång i morgonglans skall åter komma hit" ringande i huvudet – en underbar tonslinga!
KD-möte som skulle börja 18 men Sylvia var försenad så vi fick vänta tills hon kom med nyckeln. Ordförande Lars hade glömt bort att vi skulle ha möte men kom mycket snabbt då han fick en påringning. Sedan blev det ganka bra ordning på mötet. Else-Marie hade ordnat lussekatter och pepparkakor.

Onsdag 23 november – min 85-årsdag!
Herre Jesus Kristus,
du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
Dina tankar, Gud, är för höga för mig,
väldig är din mångfald.
Amen.
Fullt med grattishälsningar på Facebook och i mina grupper på internet.
Maj-Lis, Lasse, Gun-Britt och Per ringde.
Var till sopplunch. Snövitsoppa på palsternackor, pepparrot, äpple m m
Bibelstudium Josua 8 – fick blommor från gruppen och från Gisela.
Anna-Britta kom med en paj som tårta. Vi fikade tillsammans en liten stund.

 • Rosehills blombud kom med blommor från Li och Hasse

  Gjorde i ordning för sallad till kvällsteet innan jag gick till tåget och mötte flickorna och vi gick hem till mej. Här ställde de in sina telefoner med WiFi och sedan åt vi kvällsmat. Klockan nio gick de till COOP för att skaffa frukost och sedan till vandrarhemmet. God natt!

  Torsdag 24 november
  Flickorna kom från vandrarhemmet pch ringde på hos mej efter kl 10. Vi ick på en promenad utmed gatan. Vi var in på bokhandeln och träffade eva Det blev ett glatt möte. Sedan handlade vi mat på COOP. Birgitta gjode lunch på stekta grönsaker. Sedan Vi började gå igenom lådan med gamla foto etc och mycket roligt kom fram. Gamla teckningar sedan barnen var små. Kastade gamla minnen från resor t.ex.
  Per kom kl sex. Då åt vi kålpudding och efteråt pajen som Anna-Britta hade gett mig.
  Prat och umgänge tills flickorna gick kl tio. Per hjälpte mej med några justeringar i datorn.

  Fredag 25 november
  Tmperaturen höll sig omkring nollpunkten. Det var ny snö på marken och dimma. Per och jag åt frukost halv nio, Flickorna kom vid halv elva
  Vi var ut på shopping. De hjälpre mej att köpa nya kängor. Sedan åt vi lunch på Janssons bröd.

 • Per och flickorna på torget

  Till middag hade vi en grössakssoppa tillagad av vegan-kocken Birgitta, Det var livliga diskussioner med utgångspunkt från veganism - måltidsvanor - människans överlevnad som ras - forskningens snabba framsteg kring människans villkor etc.
  Tevekväll med SvT:s 60-årsjubileum var resten av programmet och vi hade kakan som jag fick av Anna-Britta till kaffet.

  Lördag 26 november
  Nattfrost vilket hade med sig att det var mycket halka på gatorna efter gårdagens snöfall följt av plusgrader.
  Vi gick ut en sväng. Det var isigt att gå på promenad annat än på stora gatan och det blev bokhandeln och runt några kvarter.
  Per uppdaterade mina säkerhetskopior till datorn. Tina och jag igenom pärmarna efter Roland och gallrade – det blev tre kategorier:
  1. sådant som jag tyckte angår mej och min närmaste familj.
  2. sådant som kan vara intressant för Eva N och bokhandeln.
  3. sådant som vi kastar, fr.a. Lions Club.
  Det blev tre tomma pärmar, och alltså två pärmar fulla med klipp med sådant innehåll som kanske är intressant för mig själv och familjen, och mycket till soporna och en del till pappersinsamling, och något att vidarebefordra till Eva Nordgren.
  Halv fem körde Per oss till Järvsö där jag beställt bord på Bergskrogen. Det fanns mycket att välja på av sådant som hör till julbord, diverse sill- och strömmingsinlääggningar, korvar och syltor, och huvudrätter son lutfisk, skinka, revbensspjäll mm.

 • Min tallrik med lutfisk och tillbehör
 • Min portion med spjäll och potatisgratin, lingon, äppelmos och rödkål

  Vi satt länge och pratade och hade trevligt.
  Bilfärden tillbaka under en stjärnklar himmel. Vi landade på Torggatan strax för halv nio. Det blev inte lång stund innan de trötta flickorna drog till Vandrarhemmet för natten.
  Per visade mig några förbättringar i min dator.

  Söndag 27 november Första söndagen i advent
  En grå morgon med snö på marken ovanpå halka, ganska kallt och blåsigt. Inte lämpligt promenadväder, framför allt inte för mej. Per skjutsade oss till kyrkan.
  Gästdirigent och sångsolist Emil
  Adventspsalmer, både de gamla välkända men också den vackra medeltida 423 Kom Jesus, kom Immanuel.. Den är svårare att sjunga på grund av att den inte sjungs ofta.
  Roligt att höra Birgitta sitta beredvid mig och sjunga!

  Efter kyrkkaffe hemma så gick barnen ut och tittade på julskyltnignen medan jag hemma uppdaterade min hemsida.
  Till middag hade vi det festligt med kyckling med fetaost och paprika (som jag gjort tidigare) samt en grönsaksröra med linser som Birgitta gjort. Vitt vin. Levande ljus på bordet. Birgitta lagade alltså det mesta av maten. Per och Birgitta diskade och torkade.

  Måndag 28 november
  Så tar de slut, dessa dagar då jag haft tre av mina barn omkring mej. Det är en kall morgon. Var ner till stationen och vinkade av flickorna. Det var faktiskt en skön promenad för att det inte blåste så som det gjorde igår.
  Per och jag fikade, sedan körde han också hemåt.
  Jag besvarade hälsningar som kommit till födelsedagen.
  Maj tittade in. Hennes son har nu opererats och han har klarat det bra.
  Lars Björkbom tittade in och skrev på protokollet från i tisdags.

  Tisdag 29 november
  Så går åter solen upp – det glimmar på österhimlen. Den kommer inte särskilt högt upp men det blir lite återsken i väster. Mestadels moln ser det ut att bli denna dag.
  Det blev lite mallmakeri på förmiddagen, ut med tomglas och handla, rester till middag, och sedan satt jag och läste.
  Pratade med Gunilla. Det blir alldeles för sällan. Nu har hon sagt upp sig från jobbet på reseföretaget och slutar om någon vecka. Vi pratade länge.
  Björn har idag varit på Gotland – vilka resor han har! Gunilla verkar ganska orolig för honom. Jobbet med alla dessa resor tar på krafterna.
  Stjärnklart

  Onsdag 30 november
  Denna dag kände jag mej alldeles vimsig då jag började samla mig inför dagens uppgifter. Jag tror att jag drömt något om att jag var lätt dement och inte kunde göra sådant som jag ska klara av. Känslan från detta satt fortfarande kvar inom mig i mitt sätt att möta dagen.
  Jobbade med uppdateringar inför den kommande månaden.
  Var till församlingsgården på gröt och Luciauppträdande. Sex skönsjungande flickor i långa vita skjortor med röda skärp och krans på huvudet. De sjöng t.o.m. i stämmor en del av sångerna som var både några traditionella och ett par nyare.
  Eftermiddagen fortsatta uppdateringar.
  Trots halka och mörker gick jag tillbaka till församlingsgården där vi möttes i gudstjänstgruppen inför den kommande söndagens gudstjänst.
 • phalenopsisranka

  next   back

  Dagboksregistret   |||   Skriv gärna till mig    |||    UPP
  HTML-Edit logo