Senast ändrad 19 sept


på svenska

Jag är glad för tips om sidor som inte fungerar.
new
Nytt och uppdaterat på mina svenska sidor

updated
Uppdaterat på de svenska sidorna

 Varför läser jag?news augusti 2019

 Min läsedagboknews juli 2019

  Psalm 102

  GOF fototävlingar 2016
Augusti 2016

  utmaningar 2015
Ny 14 mars och uppdat 22 november

 Websidor med foton från mina junidagar i Storbrittannien

  Foto från Kefalonia, Grekland september 2014

 En väldig kör

 2020 lästa böcker Januari-februari

 2020 lästa böcker Mars-April

 2020 lästa böcker Maj-Juni

 2020 lästa böcker Juli-Augusti

 2020 lästa böcker september

Min läsedagbok uppdat.15 september

2020 Mina senast lästa böcker uppd. 15 september

Veckans texter uppdat. 19 september

Något om att be justerat dec 2018

Kroppsligt om bön justerat dec 2018

Böner - lista

Några av de sidor gjorda av mig som legat på Färila församlings hemsida har flyttats in i min egen server
PilDenna indexsida leder till dessa sidor
Borttagna sidor

Nästan alla sidor har flyttats in i min domän www.ugglemor1.se
Boksidorna har flyttats från spray.se till www.ugglemor1.se, de äldre som ligger kvar på Spray tycks inte vara åtkomliga längre.

Vissa sidor har raderats permanent.
Tacksam om jag får rapport om länkar som inte fungerar!Allt som legat på "Passagen" är raderat.
Jag är mycket tacksam om någon besökare hittar länkar som inte fungerar till mina f.d. Passagensidor eller sådant som legat på Spray.se och berättar det för mej.[Upp igen]  [ Till välkomstsidan]