Uppdat. 05-jan-11

Ursprungligen stått i pappersupplagan av Tornugglan novembernumret 1998

Advent

Bered en väg för Herren.

Låt oss tända hoppets ljus -
för en ny tid

ljus
Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt
Man drömmer om fred och vänskap
men bråkar och slåss överallt.

Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud, över jorden,
all nöd, all förtvivlan du ser.

Advent är väntan på Kristus.
Kom Herre, kom hit i tid.
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.

Psalm 609

Låt oss tända väntans ljus -
att vaka så att inte sömnen får makt över oss

ljus ljus
Herre tag mig, skaka mig, väck mig,
jag är så slö i mitt andliga liv.
Hjälp mig att se på dig,
följa dig, följa din väg.
Hjälp mig att dag för dag
se dig allt klarare,
älska dig allt djupare,
komma dig allt närmare,
dag för dag-
AMEN


Låt oss tända renhetens ljus -
röja undan allt som hindrar mig att komma till Kristus

ljus ljus ljus

Maria går och väntar, går och tänker - på vad?
Hon är så tyst och ensam och verkar inte glad.
Kanske är det något hon fruktar?

Att Sonen hon ska föda ej ska vara som andra.
Att hon nödgas ensam på törnen vandra.
Att allt ska trampas ned av fördärvets makt.
Det är vad var moder må frukta!

Maria går och väntar sin Furste och Son -
hon är rädd för mörkrets demon.

Bo Setterlind "Mörk advent"


Låt oss tända kärlekens ljus-
Herre låt oss inte vara rädda för ljuset
hjälp oss att ta emot det.
ända in i de innersta skrymslena av oss själva.

ljus ljus ljus ljus

Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå.
Gud kan vi ej se och inte förstå.
Men Gud kommer hit. Han vill vara här
. Så blir han ett barn som Maria bär.

Ära vare dig o Gud som är stor
att du kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer hit. Du vill vara här.
Så blir du ett barn som Maria bär.

(Psalm 605)

En adventsdikt av B.G.Hallquist.|| Böcker om att leva tillsammans||Läsvärda artiklar

 

Sidan gjord av Ingegerd 1998