Stoppa musiken? Tryck ESC!

Denna psalm, en av Anders Frostensons mest kända psalmer
nr 289 i DEN SVENSKA PSALMBOKEN.

dove

Guds kärlek är som stranden och som gräset

Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma,
att säga "ja" till Gud och säga "nej".
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi vill den frihet där vi är oss själva,
den frihet vi kan göra något av,
som ej är tomhet men en rymd för drömmar,
en jord där träd och blommor kan slå rot.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Och ändå är det murar oss emellan,
och genom gallren ser vi på varann.
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar.
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen.
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
bland alla mänskor, folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Text Anders Frostenson 1968
Musik: Lars Åke Lundberg 1968

 

Guds kärlek är som stranden och som gräset är en psalm av Anders Frostenson från 1968. Melodi av Lars Åke Lundberg (D-dur, 2/2 - bossa nova) samma år.
I var och en av de fyra stroferna upprepas orden "Guds kärlek är som stranden och som gräset / är vind och vidd och ett oändligt hem."
Att Guds kärlek sägs vara som gräset väckte opposition, eftersom gräset i Bibeln i allmänhet står för förgängelsen. Men de flesta torde uppfatta vad symboliken i denna psalm går ut på - att skildra den frihet som Guds kärlek ämnade oss till.
Tredje strofen: "Och ändå är det murar oss emellan" fick en särskild slagkraft i Östtyskland och sjöngs (i tysk översättning, förstås) under befrielserörelsen åren före 1990. Psalmen är över huvud taget den internationellt mest kända av Anders Frostenson, möjligen i konkurrens med Lågorna är många.
Denna psalm som hör till de mest älskade av Anders Frostensson är översatt till många språk. På engelska står det t.ex. "The love of God is broad like beach and meadow"

Lars Åke Lundberg (f. 1935) präst, kompositör och vissångare.
Han har komponerat mängder av melodier och flera av texterna i vår psalmbok är hans skapelse. Som präst har han varit både kyrkoherde i Kungsholms församling och fängelsepräst på Österåker. Nu som pensionär har han uppgifter som andlig och etisk rådgivare och har vid två tillfällen medverkat på församlingsafton här i Färila med sina personliga synpunkter på hur vi kan se på det som möter oss i vardagens små och stora kriser, att "fånga ögonblicket", att leva i nuet, att vara helt närvarande.


Anders Frostenson ||  Ingegerd, ansvarig för hemsidan ||  Veckans texter ||  Pastoratssidan

Background © Ingegerd Ivarsson