adventsljus.gif (8376 bytes)

 

När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens Ljus,
från Konungen av Davids hus.

I dag densamme som i går,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

Guds folk, inför din Konung träd,
med helga offer honom gläd;
ditt liv åt ärans Konung vig:
sin salighet han bjuder dig.

Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid.
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

Snart denna världens tid förgår,
då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.

morningstar

Text 1914 av Edvard Evers (1853-1919). Kyrkoherde i Norrköping

Musiken är en tysk koral från 1640 av Johann Crüger 1598-1662, tonsättare och kantor, en av sin tids främsta koralskapare. Han verkade i Nikolaikirche i Berlin. Han var mycket god vän med Paul Gerhardt, en annan av den tidens stora koralskapare. Denna melodi finns i hans samling Praxis Pietatis Melica.

morningstar