Juni 2004

Sommarpsalm

O vad världen nu är skön
O vad världen nu är skön
klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön
milda, fina fläkten,
ljuva dofter, fågelsång.
Mänska, höj ock du din sång!

Jorden smyckad som en brud
högt lovsjunger Herren.
Jubla, lund i vårlig skrud,
ängder när och fjärran.
Allt hans Ande skapat nytt,
vintern tunga välde flytt.

Skulle ej min själ, min mun
honom offer bringa,
helig sång av hjärtats gund
till Guds ära klinga?
Är vår jord så rik på fröjd,
o, hur blir då himlens höjd!

 

Nr 751 i gällande psalmtillägg.

Text: J.A. Josephsson 1861
Musik efter W.A. Mozart (1756-1791)
maskros

Jacob Axel Josephsson (1818-1880).
Tonsättare, director musices och domkyrkoorganist i Uppsala.

Pil   Wolfgang Amadeus Mozart (27/1 1756 - 5/12 1791) Österikisk kompositör. Född i Salzburg, död i Wien. Son till Leopold Mozart och hans hustru Anna Maria.
Turnerade Europa runt som underbarn, komponerade från fyraårsåldern.
Skrev bl.a. operor (ex. Don Juan, Figaros bröllop, Trollflöjten), 41 symfonier, bland de mest kända är symfoni nr. 39 i Ess-dur, nr. 40 i g-moll och nr. 41 i C-dur ("Jupitersymfonin").
Mycket välkända är hans pianostycken Eine kleine Nachtmusik och Turkisk marsch
Under sin sista, dödsmärkta vår och sommar, arbetade han både på den gudomligt barnsliga och djupt allvarliga "Trollflöjten", och på Requiemet, dödsmässan.


Ingegerd, ansvarig för hemsidan ||  Veckans texter  ||  Pastoratssidan