En sommarpsalm

Över berg och dal
Över berg och dal som en mjuk koral drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram
såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.

Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
och när dagen lång
du hör fåglars sång
hör du himmelens egna ljud.

Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid
i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.

 

Text och musik: T Littmarck 1988
blå fågel

Tore Littmarck f. 1921.
Tore Littmarck, författare och kompositör, var kyrkoherde i Gamla Uppsala kyrka i 16 år. Han har tre psalmer i 1986 år psalmbok och till dem har han gjort både text och musik. I tillägget av år 2002 är ytterligare några av hans psalmer intagna.
Några exempel på psalmer som han har skrivit är: "Jag skulle vilja våga tro" (219) och "Ett liv ur dina händer" (384).
Han har sysslat med psalm och visa i många år. Hans första stora upplevelse av kyrkomusik var när han fick lyftas av en kör och sjunga med i Johannespassionen. Senare har han sysslat en hel del med visor, calypso och annat.
Han har skrivit att han vill stryka under att vi med musiken i kyrkan har den unika kombinationen av musik och ord. Tonal musik är bra och viktig. Men bärandet av budskapet i ord buret av musik talar direkt till mitt hjärta, personligt, och man bär det med sig många år efteråt. Musiken är unik på detta. Vår chans är att med musiken som hjälp bära ut vårt unika budskap.
Tore Littmarck har ett måleriskt språk och vågar ta upp angelägna frågeställningar som rymmer både tro och tvivel. Kanske en nyckel till Gudstron för människan i en ny tid?

blomlinje

Ingegerd, ansvarig för hemsidan ||  Veckans texter ||  Pastoratssidan

 

 

Bakgrund © Ingegerd Ivarsson
Bilder från
Ritvas gallery