Arnö-gruppens julsida Andra söndagen i advent

 

adventsljus2

Andra söndagen i advent

8 december 2019

Guds rike är nära


Text från GT: Jeremia 33:14-16

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


star

Brevtext Hebr. 10:32-39

Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

EVANGELIET ENLIGT MARKUS 1:14-15

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

star

En bön idag:
Uthållighetens och tröstens Gud
öppna oss för ditt rike.
Gör oss frimodiga och vaksamma
i bön och väntan.
Låt ditt rike komma,
låt din vilja ske.
I Jesu Kristi namn
AMEN

starVeckans psaltarpsalm

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.

Psalt. 85:9-14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Adventsböner  || En bön för idag Ljusnans pastorat
 || Adventstid i Sverige  || Kyrkoåret
Nästa söndag


UPP

Design & background © Ingegerd