Uppdat. okt. 2019

O store Gud (Psalm 11)

lyfta händer

Tacksägelsedagen

13 oktober 2019

Lovsång


Text från GT Jeremia 31:3-6
Ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem.
Med evig kärlek älskar jag dig,
därför har jag så länge visat dig godhet.
Än en gång skall jag låta dig blomstra,
ja, du skall blomstra igen, jungfru Israel.
Än en gång skall du smyckad med bjällror
träda ut i glädjedansen.
Än en gång skall du plantera vingårdar
på Samariens höjder,
och de som planterar skall själva skörda frukten.
Ja, det kommer en dag
då väktarna skall ropa från Efraims berg:
Kom, låt oss vandra upp till Sion,
till Herren, vår Gud!

(Bibel2000)
Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

lonnlov

Text från Uppenbarelseboken 4:8-11

De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt.
Utan att vila säger de dag och natt:

Helig, helig, helig
är Herren Gud, allhärskaren,
han som var och som är och som kommer.

Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:

Du, vår Herre och Gud, är värdig
att ta emot härligheten och äran och makten.
Ty du har skapat världen,
och genom din vilja blev den till och skapades den.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

lonnlov

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 15:29-31

Jesus gick därifrån utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem, och folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

lonnlov


Bön:

Gud
du har givit oss livet som gåva.
Dig tackar vi för arbete och medmänniskor,
för allt skönt i vår värld.
Låt vår tacksamhet för allt du ger,
och för din största gåva Jesus Kristus
alltid fylla oss med glädje.
Låt vår lovsång uttryckas
i klingande toner
i uppriktig förbön
och i kärleksfull handling
I Jesu Kristi namn
AMEN

lonnlovVeckans psaltarpsalm

Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.

Du vattnar åkerns fåror
och jämnar ut dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.

Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.
Ödemarkens beten frodas,
höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar
och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

Psalt 65:9-14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Om Tacksägelsedagen i svensk tradition

Tack min Gud för vad som varit
Ljusnans pastoratUPP

Design Ingegerd I