klickKlicka här för texter på Den helige Johannes Döparens dag söndag 23 juni

9 midsommarblomster

Midsommardagen

23 juni 2019

Skapelsen


Text från GT: Job 12:7-13

Fråga djuren, de kan lära dig,
himlens fåglar kan ge dig svar.
Fråga markens kryp, de kan lära dig,
havets fiskar kan upplysa dig.
Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk?
Han har alla varelsers liv i sin hand,
varje människas ande.

Örat prövar orden
som tungan prövar matens smak.
Med hög ålder följer vishet,
långt liv skänker insikt.
Hos Gud finns vishet och styrka,
han har beslutsamhet och insikt.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


potentilla

Brevtext från Apostlagärningarna 17:22-31

Paulus steg fram inför areopagen och sade: "Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom - han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

potentilla

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 6:25-30

Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga?

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

potentilla

Bön på midsommardagen
Tack gode Gud
för jorden
denna pärla i universum.
Tack för sjöar och hav,
skogar och öppna landskap,
blommande ängar
och jordens rika djurliv.
Du har gett oss uppgiften
att vårda världen.
Lär oss att vi människor
ingår som en del i en helhet
där du har skapat allting.
I Jesu Kristi namn
AMEN

potentillaVeckans psaltarpsalm

Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud,
i höghet och härlighet är du klädd,
du sveper dig i ljus som i en mantel.
Himlen har du spänt ut som ett tält,
ovan skyn har du timrat din sal.
Du gör molnen till din vagn
och far på vindens vingar.
Du gör vindar till dina sändebud
och eldslågor till dina tjänare.
Jorden har du ställt på stadig grund,
den kan aldrig i evighet rubbas.
Urhavet täckte den som en klädnad,
vattnet stod högt över bergen.
Det flydde för ditt rytande,
när du dundrade tog det till flykten,
uppför bergen, ner i dalarna,
och stannade där du bestämt.
Du satte en gräns för vattnet:
aldrig mer skall det täcka jorden.

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar
som forsar fram mellan bergen.
De ger vatten åt alla markens djur,
vildåsnor släcker där sin törst.
Vid dem häckar himlens fåglar
och sjunger bland täta löv.
Du vattnar bergen från din sal,
jorden mättas av allt vad du ger.

Psalt. 104:1-13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Midsommar
Jag bad till Gud
Skapelse En dikt av Harry MartinsonUPP

Design Ingegerd I

>