border

Världsmiljödagen

Världsmiljödagen (World Environment Day) är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972.
Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar. UNEP, akronym av United Nations Environment Programme, är ett organ som samordnar Förenta Nationernas miljöarbete och därför organiserar också de Världsmiljödagen.
Förenta nationernas konferens om mänsklig miljö i Stockholm 1972 ledde till få konkreta resultat, däremot hade den en betydande "ideologisk" betydelse då mycket av det senare internationella miljöarbetet byggt vidare på vad som startade med kongressen.
Det viktigaste dokumentet från Stockholms miljökonferens var Stockholmsdeklarationen. Deklarationen innehåller en inledning med 7 punkter och sedan 26 principer.
Av dessa är princip 21 grundläggande för den internationella miljörätten. Även kallad "no harm principle".
Bland de konkreta resultaten fanns att UNEP bildades. Konferensen beslutade också att 5 juni skulle bli Världsmiljödagen


UNEP

Bön för vår miljö

GUD,
jag oroar mig för Jorden,
för barnens framtid
för växthuseffekt och ökenspridning,
för sura vatten och tysta skogar.
Girigt förstör vi den skönhet du skapat.

Gud
förlåt oss,
ge oss av din nåd och förnya vårt sätt att leva.
Skapelsens egen ton ge mig hopp.
Den stiger från mullens maskar och kryp.
Den lever i kolatomen och susar i gräset.
Den brusar ödmjukt i min egen kropp, i celler och gener
som en livets hyllning till din kärlek.
Till Dig, vår Skapare, stiger Jordens sång.

AMEN

Stefan Edman


 
BACK

Juni 2020 Ingegerd