Dagens datum:

uppdat 2019

 

Påsken är kyrkoårets största högtid i Svenska Kyrkan.

Påskcykeln i kyrkoåret.
I kyrkans år börjar påskcykeln med fastetiden och slutar med Pingstdagen. I mitten ligger påsken.
Påsken är kyrkoårets största högtid och dess centrum. Påsken är också det centrala i den kristna tron. På juldagen föddes den som är uppstånden ifrån de döda. Långfredagen vittnar att den uppståndne dog för världen.
påskdagen jublar vi med den världsvida kyrkan över att Jesus Kristus är uppstånden från de döda.

Vad betyder påsken för oss?

eggbasketÄgget är en påsksymbol. Det rymmer ett liv som växer. Och när tiden är inne brister ägget och kycklingen kommer ut som en symbol för ett nytt liv, i en annan form än när det var dolt innanför äggets skal.

Söderut upplever man till påsken de första vårtecknen. Naturen börjar vinna en ny seger över vintern. Häruppe i Norrland är det oftast fortfarande mycket snö som täcker naturen och de tecken på nytt liv som man kan se i den. Men solen stiger högre och högre, värme och ljus är på väg.

Påsken handlar ännu mer om en annan seger, en människas seger över döden. Döden är människans allvarligaste fiende. Så länge det finns liv, finns det hopp. Men när döden slår till, då är det slut.

Påsken visar på Kristi seger över döden. Jesus själv har sagt: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör... (Joh. 11:25). Jesus Kristus bar all mänsklighetens skuld och brist in i döden. Och i dopet kan vi följa med honom in i döden och uppstå tillsammans med honom. I dopet dör vår inre människa med all synd och ondska och vi blir födda till ett nytt liv i tron. Samtidigt fortsätter vår kamp mot synden och ondskan. Vi behöver hjälp för att komma tillbaka till dopets gåvor. Under fastan har vi möjlighet att uppmärksamma kampen mot det onda. Om vi följer alla gudstjänster under fastan, då blir våra blickar riktade på Jesus Kristus.
Jag önskar att vi alla på något sätt förberedde oss för påsken under fastetiden, och att vi sen kan uppleva påsken som en stor glädjefest, som en seger öven synden och döden.

Kollekten på Påskdagen går traditionellt till Svenska kyrkan i utlandet.

 

Du kan resa långt bort, och jag är där, jag är där.
Du kan resa långt bort, och jag är där.
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser.
Jag är där.

I amerikansk tradition är det en annan påsklilja är den gula som vi använder i Sverige som är starkt förbunden med påskfirandet.

The Easter Lily
Easter Lily

 

Bibeltexter och böner under påsktiden  ||  Påsk-index

Källor: Kyrkans tidning, Bibel 2000, mina dagböcker, mm

Ingegerd