Uppdat.2019

In English

blomranka

MIDSOMMAR


De ljusa nätternas tid

Midsommar är en helg som ursprungligen firades vid sommarsolståndet.
Den har urgamla anor i Norden. Årets längsta dag var på hednatiden en viktig högtid, och vid kristnandet slogs den ihop med firandet av Johannes Döparens födelse 24 juni sex månader före Jesus.
Fr.o. m. första söndagen i advent 2003 används en ny evangeliebok i Svenska kyrkan. I denna föreskrives att "Den helige Johannes Döparens dag" firas den söndag som infaller närmast efter midsommardagen, vilket i år 2019 innebär söndagen den 23 juni.

Midsommardagen
firas i Svenska kyrkan på den lördag som infaller under tiden 20 - 26 juni, i år 2019 den 22 juni. Denna dag är ägnad Skapelsen.
Sommar och höst är växandets och mognandet tid i kyrkoåret. Numera är det en självständig helgdag i Svenska kyrkans kyrkoår.
Midsommardagen har firats länge men ända fram till dess den nya evangelieboken togs i bruk angavs den med underrubrik till Den helige Johannes Döparens dag. Nu har midsommaren och Johannes Döparen var sin dag i kyrkoåret.
Firandet av Johannes Döparens födelse den 24 juni är av gammal hävd inom kyrkan, åtminstone sedan 400-talet.

midsommardans Men den dag som firas här i Sverige är midsommarafton
-i år 2019 21 juni -
Den firas med majade = lövade hus, och med midsommarstång (majstång). Majstången är en fruktbarhetssymbol som kommit in från Tyskland, troligen redan på 1400- eller 1500-talet, och sådana reses över hela Sverige. För övrigt är det danserna kring den och de goda måltiderna som dominerar.
Midsommarnatten är de stora krafternas och de dolda makternas natt. Allt är fyllt av kraft: daggen, blommorna, trädens grenar, källornas vatten. Daggen botar sjukdom, surdegen blir bättre med midsommarnattens dagg. Löven kan användas som plåster och badvatten med nattens björklöv i, tar bort allt det onda. Kransen eller buketten med sju eller nio olika sorters blomster hjälper till med det mesta. Blommorna ska du plocka ensam och tigande och gärna ta någon blomma från en kyrkogård. När kransen väl är bunden ska man hänga den i taket och låta den hänga tills halmkronan kommer upp till jul. Då blir huset friskt och lyckligt. På ömse sidor om porten ställer du två björkar. Tycker du att säden ser lite risig ut ute på åkern, ska man sticka ner en björkkvist där. Då blir skörden mycket bättre.
I folktron finns många föreställningar kring midsommarnatten. Förr samlades man i stora skaror på midsommaraftonen och "drack märg i ben" (det var dock inte enbart vatten som intogs) 9 sorters blommor och med nio sorters blomster under kudden, plockade under tystnad, vid en korsväg från tre olika vägrenar, hoppades man drömma om sin tillkommande....
björkar

Bön på midsommarafton

G U D
Den svenska sommarnatten liknar dig
Du är vårt ljus och inget mörker finns i dig
Genomlys oss med din närvaro
Du är vårt ljus och inget mörker finns i dig
Hjälp oss att ta vara på sommarens flöde av ljus och liv.
Du är vårt ljus och inget mörker finns i dig
I Jesu Kristi namn
AMEN

Ur Samlingsböner för kyrkåret

bjorkar

"Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör"
(Psaltaren 139:14)

Den blomstertid nu kommer
Isak Kolmodins sommarpsalm
"Gud -Du låter gräs växa för boskapen
och örter till människans tjänst.
Så frambringas föda ur jorden"
Ps 104:14

Dikter om sommarenjordgubbstårta
Jordgubbstårta


Tillbaka

 

Midsommarblomster Geranium sylvaticum

Gjord 990620, reviderad juni 2019
INGEGERD